Pianostämmarutbildning, Kungl. Musikhögskolan

Utbildning på två år i halvfart på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Programmet syftar till att utbilda pianostämmare och pianotekniker som har goda praktiska och teoretiska förutsättningar att verka i ett mångsidigt och föränderligt yrkesliv.

Huvudmomentet är praktisk övning i pianostämning på gehör. Dessutom tillkommer bland annat orientering i mekanikjustering, stämnagelbyte och besträngning.