Skötselråd

Oavsett vilken kategori du själv som ägare till ett piano eller en flygel tillhör, finns det några enkla grundläggande regler att tänka på. Nedan följer några enkla råd om hur du sköter ditt piano eller din flygel.

Klimat/Miljö

Ett piano eller en flygel är i huvudsak byggt av levande material och trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet. Vårt skandinaviska klimat är mycket varierande. Regn och fuktighet på hösten, ofta med en abrupt övergång till vinter och minusgrader, då luften i våra centralvärmda hus blir extremt torr. Pianots placering i miljön spelar därför en stor roll både beträffande stämhållning och mekanikens funktion.

Luftfuktigheten bör, om det är möjligt, ligga mellan 40-60% relativ luftfuktighet. Olämpliga placeringar är framför fönster och värmeelement, där instrumentet ju kan utsättas för starka temperaturväxlingar, eller i lokaler med extremt varierande klimat. Har pianot stått en längre tid i ett svalare rum eller förråd bör man om möjligt försöka att gradvis ”vänja” in instrumentet till en högre temperatur.

Stämning

Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har, bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre intervaller sjunker tonhöjden och när instrumentet dras upp och stäms blir stämhållningen sämre än normalt. Det måste därför ofta stämmas flera gånger.

Mekanik

En regelbunden översyn av mekanik och andra tekniska funktioner är viktig, eftersom dessa påverkas av klimatförändringar och slitage. När mekanikdelar är slitna och har hamnat i fel lägen försämras både tonen och anslaget.

En fel inställd mekanik slits dessutom onormalt snabbt, och går förfallet för långt kan det bli svårt, och därmed dyrt, att åtgärda. Dessutom är det inte säkert att det alls går att helt återställa instrumentets ursprungliga kapacitet.

Renhållning

Rengör gärna tangenterna med en lätt fuktad trasa, eventuellt med mycket mild tvållösning. Tvätta ett par tangenter åt gången och torka dem genast torra. All inre rengöring, t ex dammsugning bör ombesörjas av fackman.

Sammanfattning

  • Placera instrumentet där det utsätts för så små temperatur- och luftfuktighetsförändringar som möjligt.
  • Undvik drag och temperaturväxlingar, till exempel från fönster, värmeelement, öppen spis etc
  • Undvik också direkt solljus, som skadar ytbehandlingen och bleker fanér.
  • Undvik vatten eller andra vätskor i instrumentets omedelbara närhet. En utspilld blomvas är förödande för mekanik och strängar.
  • Låt instrumentet få minst sin årliga stämning så får du samtidigt en översyn av mekanikens kondition och hjälp med att ta bort damm och dylikt i pianot.