Bli medlem

För att bli medlem i SPTF krävs ett godkänt resultat på vårt yrkesprov. Provet består av olika delmoment som en professionell pianotekniker bör behärska för att kunna sköta löpande stämning och underhåll av pianon och flyglar. Nedan följer en kort beskrivning av delmomenten.

Jobbar du redan idag som pianotekniker och vill bli medlem i SPTF?

Kontakta oss gärna för att få en närmare beskrivning av hur provet går till och vad ett medlemskap i SPTF innebär.

Allmänt om provet

Provet tar en hel dag i anspråk för provtagaren. Alternativt kan det delas upp på två dagar om det är möjligt. Bedömningen görs av en jury bestående av erfarna pianotekniker. Provet är utformat så att juryn inte vet exakt vem som bedöms i varje moment. Denna anonymisering och den stora tidsåtgången gör att vi inte anordnar ett prov för enskilda provtagare.

Kontakta oss för mer info om provtillfällen.

Stämning

Stämning av pianon och flyglar utgör ofta grunden i en pianoteknikers verksamhet.

Provet i stämning görs på instrument av god kvalitet. Instrumentet är i förväg urstämt enligt ett schema för att det ska vara så likvärdiga förutsättningar som möjligt för alla som testas.

En fullständig stämning ska utföras och tiden man har på sig för detta är tre timmar. Stämgaffel används som utgångspunkt och stämningen ska utföras på gehör utan några elektroniska hjälpmedel.

Mekanikjustering, flygel och piano

Att få mekanikens alla rörliga delar att samarbeta korrekt är en förutsättning för få instrumentet att svara på pianistens intentioner.

Provet i mekanikjustering görs på mekanikmodeller som är specialdesignade för vårt prov. Provet består av felsökning samt att utföra justeringsmoment på klaviatur och mekanikdelar på modellens sex toner.

Mindre reparations- och servicemoment

Axelstiftsbyte

Några av de praktiska servicemoment man stöter på ute på fältet testas här. Slipning och riktning av flygelhammare, montering av sträng, byte av axelstift.

Teoriprov

Ett mindre teoriprov som berör bl.a. nomenklatur, material, konstruktion och stämningsteori